Postavitev informacijskih sistemov in strežniških sistemov

Technology in the hands

Strežniški sistemi predstavljajo jedro informacijskega sistema vsakega podjetja, ki glede na lastne potrebe uporablja različne namenske strežnike, kot na primer: podatkovni strežniki, poštni strežniki, terminalski strežniki in drugi strežniki in s katerimi doseže optimalne učinke informacijskega sistema v podjetju. Celovite sisteme postavljamo po vaših željah na platformah Microsoft in Linux.

Smo specializirani za selitve obstoječih sistemov na novejše različice ali druge sisteme, ter vam ponujamo celovito situacijsko rešitev. Projekt migracije začnemo z željami naročnika, sledi analiza obstoječega stanja, nato v projektu določimo najboljše poti in postopke migracije, prav tako se določi potrebna strojna in programska oprema.

Po zaključenem projektu sledi vzpostavitev novega strežniškega in/ali informacijskega sistema, ki običajno poteka v treh korakih:

 • izvedba projekta,
 • uvajanje uporabnikov v nov informacijski sistem,
 • kontrola postavitve strežniškega/informacijskega sistema.

Zadovoljstvo strank po implementaciji rešitev strežniškega/informacijskega sistema je ključno, zato je potrebno vzpostaviti optimalen sistem vzdrževanja celotnega sistema, ki vključuje strežniške in informacijske sisteme ter računalniška omrežja.

Cilj takšne rešitve je zagotoviti neprekinjeno poslovanje tako, da so za poslovno ključne informacije kar se da hitro na voljo, tudi po pojavu morebitne nesreče.

Postavitev LAN in WAN komunikacij

Zaradi povečanega števila zunanjih in notranjih vdorov v računalniška omrežja je postalo varovanje omrežij ena največjih težav skrbnikov informacijskih sistemov. Naše rešitve temeljijo na opremi vodilnih proizvajalcev komunikacijskih tehnologij in vključujejo izvedbo celovitih rešitev komunikacijskih potreb vašega podjetja, od načrtovanja omrežja ter pripadajočih komunikacijskih povezav, do izvedbe in vzdrževanja dobrega stanja celovitega sistema.

network hub

Zunanje izvajanje storitev (Outsourcing)

Signpost “Outsourcing”

Zunanje izvajanje storitev (ICT Outsourcing) je ugodna rešitev za podjetja, ki želijo poskrbeti za svojo informacijsko infrastrukturo. Zunanje izvajanje prinaša številne prednosti, ki omogočijo lažje in bolj učinkovito delo, manj napak in zastojev.

Parcom d.o.o. Nova Gorica že več kot 25 let izvaja storitve zunanje izvajanja storitev vzdrževanja informacijskih sistemov.

Prenos nekaterih storitev z internih sodelavcev oz. zaposlenih na zunanje izvajalce lahko prinese vrsto izboljšav tako v poslovnem smislu (nižji stroški, boljše upravljanje s stroški IT storitev) kot tudi v strogo tehničnem smislu.

Glavne prednosti outsourcinga:

 • možnost dostopa do intelektualnega kapitala, znanja in izkušenj drugih podjetij, ki so specializirana za določeno področje;
 • možnost osredotočenja na primarno dejavnost podjetja in prenos postranskih in podpornih storitev na zunanjega izvajalca;
 • možnost planiranja stroškov s sklenitvijo pogodb o zunanjem izvajanju;
 • možnost znižanja stroškov zaradi priložnostnega najema delovne sile ali intelektualnih storitev v nasprotju z zaposlovanjem svojih zaposlenih za določeno področje.

Tehnična podpora in vzdrževanje

S strokovno usposobljenim kadrom ter bogatimi izkušnjami zagotavljamo strankam učinkovito in kvalitetno tehnično podporo, ki je tudi najpomembnejši segment našega podjetja. Tehnično podporo izvajamo na daljavo ter na lokaciji uporabnika.

Za kakovostno uporabo in zaščito investicije v informacijskem sistemu, so pred uvedbo le-tega, pomembni predvsem kvaliteten servis, redno vzdrževanje in učinkovita tehnična podpora. Optimalna uporaba informacijskega sistema je pogojena z brezhibnim in zanesljivim delovanjem njegovih elementov. Negativen vpliv na delovanje informacijskega sistema ima lahko že samo nepopolno delovanje posameznih elementov informacijske tehnologije, izpad delovanja nekega elementa pa lahko pomeni tudi zaustavitev celotnega delovnega procesa. Zato je pomembni del preventivno delovanje tehnične podpore, saj je tako zagotovimo maksimalno učinkovitost informacijskega sistema in preprečujemo nepredvidene izpade oziroma katastrofe informacijskega sistema.

servis

Servisne storitve

Storitve inženiringa, tehnične podpore, vzdrževanja in servisa

Servis in popravila izvajamo za vso računalniško opremo kupljeno v podjetju Parcom d.o.o. Nova Gorica, kar seveda velja tudi za opremo kupljeno v drugih podjetjih. Servis in popravila izvajamo v vašem podjetju ali domu, ter v lastnem servisu.

Naše podjetje je pooblaščeni servisni partner podjetja Hewlett-Packard, kot servisna točka podjetja Birotehna d.o.o..

Servisne storitve zajemajo:

 • servis in popravila računalniške opreme;
 • servis opreme na vaši lokaciji;
 • servisiranje programske opreme in tehnična pomoč na daljavo;
 • poenotenje programskega okolja;
 • vzdrževanje enotnega programskega okolja;
 • garancijsko, pogodbeno in ne-pogodbeno vzdrževanje opreme;
 • namestitev in vzdrževanje protivirusne in protivohunske programske opreme.

Prednosti servisnih storitev so predvsem nižji stroški uporabe informacijskih tehnologij, večja učinkovitost organizacije in posameznega uporabnika ter uporabniku prijazna in enostavna uporaba računalniške opreme.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.