Zasebnost

Politika zasebnosti in piškotki

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Na Parcomu smo zelo pozorni na varovanje osebnih podatkov in spoštujemo zasebnost posameznika. Zavezujemo se, da osebne podatke skrbno varujemo.

Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Parcom od vas zbira ob vnosu na kontaktni obrazec.

Vaši podatki bodo uporabljeni izključno za namene statistike in analize obiska spletne strani ter pomoč uporabniku in javnosti ne bodo dostopni. Zbrane podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1, ZVOP-2 (usklajeno z zadnjim drugim branjem april 2018, prilagojeno bo s sprejetjem ZVOP-2) in GDPR.

UPRAVLJAVEC

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je:

Parcom d.o.o. Nova Gorica

Vodovodna pot 4

5000 Nova Gorica

OSEBNI PODATKI IN NAMEN NJIHOVE OBDELAVE

Osebne podatke uporabljamo samo za izvajanje aktivnosti podjetja in zagotavljanje informiranosti uporabnikov.

Osebne podatke hranimo in obdelujemo predvsem za namene komuniciranja s strankami.

V kolikor želite podjetju Parcom d.o.o. postaviti vprašanje izpolnete kontaktni obrazec. Z izpolnitvijo tega obrazca in potrditvijo posredujete Parcom d.o.o. naslednje kontaktne podatke:

  • ime,
  • priimek,
  • naslov elektronske pošte,
  • kontaktno številko

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke, ki so nam posredovani obdelujemo izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Podatke obdelujemo tudi za potrebe lastne statistike.

Podatke varujemo z ustreznimi pravnimi in tehničnimi ukrepi ter jih ne posredujemo tretjim osebam, ne posredujemo v druge države, niti ne bogatimo podatkov s podatki iz drugih virov.


UPRAVLJANJE S PODATKI

Osebne podatke posredujemo le partnerjem, ki za podjetje izvajajo pogodbene storitve (računovodstvo, IT podpora, …) in so potrebne za izpolnjevanje namena podjetja.

Osebne podatke hranimo v sistemu za pošiljanje elektronske pošte. Ponudniki sistemov spoštujejo zahteve Zasebnostnega ščita EU-ZDA (EU-US Privacy Shield).

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Čas hrambe osebnih podatkov je različen glede na zakonske zahteve in namene. Računovodski podatki za namene davčne kontrole se hranijo 10 let. Ob morebitnih zakonskih spremembah velja zadevna zakonska uredba.

VAŠE PRAVICE

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do:

  • vpogleda,
  • popravka,
  • izbrisa,
  • prenosljivosti,
  • omejitve obdelave osebnih podatkov,
  • ugovora.

Pri uveljavljanju pravic ali za vse dodatne informacije nam pišite na elektronski naslov: info@parcom.si.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakor koli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.

AVTORSKE SLIKE: <a href=”https://www.vecteezy.com/free-vector/web-design”>Web Design Vectors by Vecteezy</a>

 

Politika zasebnosti Parcom d.o.o. se lahko v času dopolnjuje, ne obveščamo o vsakokratnih spremembah in dopolnitvah, ki začnejo veljati z objavo.